Skip to main content

Mitä yrityslainan vakuudet voivat olla?

Mitä yrityslainan vakuudet voivat olla?

Yrityslaina voi olla elintärkeä resurssi liiketoiminnan kasvattamiseksi tai toiminnan jatkamiseksi, mutta usein lainan saaminen edellyttää vakuuksien tarjoamista, koska yrityslainat ovat usein riskialttiita kohteita rahoituslaitoksille. Yrityslainan vakuudet voivat vaihdella suuresti riippuen yrityksen tilanteesta ja tarpeista, joten kyse on aina yksilöllisestä lainapalvelusta.

Tässä artikkelissa tarkastelemme monipuolisesti erilaisia vakuusvaihtoehtoja, joita voi usein käyttää yrityslainan vakuutena.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Kiinteistövakuudet

Kiinteistövakuudet ovat yksi yleisimmin käytetyistä yrityslainan vakuustyypeistä. Tässä vakuusmuodossa yritys tarjoaa jotain sen omistamaa kiinteää omaisuutta, kuten kiinteistöjä tai maa-alueita, yrityslainan vakuudeksi. Kiinteistövakuudet ovat usein houkutteleva vaihtoehto sekä lainanottajalle että lainanantajalle, sillä niitä käyttämällä saadaan usein alhaisempia lainakorkoja ja pidempiä takaisinmaksuaikoja.

Kiinteistövakuuksien osalta on oleellista sen, että kiinteistön on oltava riittävän arvokas ja helposti realisoitavissa, jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin. Lisäksi kiinteistövakuuden käytännön vaikutukset voivat vaihdella sijainnin mukaan ja kiinteistön markkina-arvoon perustuen.

Yrityslaina.com on erikoistunut kiinteistövakuuksiin yrityslainojen myöntämisen yhteydessä, joten kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jos haluat että räätälöimme juuri sinulle sopivan vakuudellisen yrityslainan sopivia kiinteistöjäsi vakuutena käyttäen.

Liiketoimintavakuudet

Liiketoimintavakuudet ovat toinen erittäin yleinen vakuusmuoto yrityslainoissa. Tämä tarkoittaa, että yritys asettaa liiketoimintansa omaisuutta, kuten laitteita, ajoneuvoja ja varastoa, yrityslainan vakuudeksi. Liiketoimintavakuudet ovat erityisen hyödyllisiä investointeihin, kuten esimerkiksi uusiin laitteisiin, teknologiaan tai laajentumiseen.

Huomioitavaa liiketoimintavakuuksien osalta on, että lainanantajat voivat vaatia arvioita omaisuuden arvosta ja sen mahdollisista ylläpitokustannuksista. Lisäksi liiketoimintavakuus voi vaihdella suuresti sen mukaan, kuinka helposti sitä voidaan muuttaa rahaksi, jos laina jää maksamatta takaisin.

Tasevakuudet

Tasevakuudet perustuvat yrityksen taseeseen ja sisältävät tietoa, kuten tilinpäätöstiedot ja luettelot varallisuuteen liittyen. Tämä vakuusmuoto voi olla silloin erityisen tärkeä, kun yritys haluaa osoittaa taloudellista vakauttaan ja luottokelpoisuuttaan lainanantajalle.

Tasevakuudet edellyttävät, että yrityksen on pidettävä taseensa kunnossa ja ylläpidettävä sitä säännöllisesti. Tämä sisältää myös mahdollisen tarpeen saada pyydettäessä tilintarkastajan vahvistama tase. Vahva tase voi parantaa selvästi lainansaantimahdollisuuksia.

Osakkeet ja omistusoikeudet

Osakkeet ja omistusoikeudet toisissa yrityksissä voivat myös toimia vakuutena yrityslainalle. Tämä vakuusmuoto on erityisen tärkeä yrityskaupoissa ja fuusioissa, joissa yritys voi monesti tarvita lisärahoitusta.

Tähän vakuusmuotoon liittyen on merkittävää muistaa, että osakkeiden ja omistusoikeuksien arvo voi vaihdella ajan mittaan, ja lainanantaja voi siksi vaatia lisävarmuutta siitä, että ne ovat riittävän arvokkaita vakuutena.

Henkilökohtaiset vakuudet

Henkilökohtaiset vakuudet liittyvät yrittäjän henkilökohtaiseen omaisuuteen, kuten omistusasuntoon tai henkilökohtaisiin sijoituksiin, jotka voidaan asettaa vakuudeksi yrityslainalle. Tämä voi olla riskialtis vaihtoehto lainanottajan kannalta, koska se liittää henkilökohtaiset varat liiketoimintaan.

Lainanottajan on oltava erityisen varovainen, kun harkitaan tällaista vakuutta, ja ymmärrettävä, että se voi vaikuttaa henkilökohtaiseen talouteen, jos yrityslaina jää maksamatta takaisin.

Saamiset ja myyntisaamiset

Myyntisaamiset ja asiakkailta odottamasi maksut voivat toimia myös vakuutena lainalle. Tämä on todella yleinen käytäntö, kun yritys tarvitsee lyhytaikaista rahoitusta ja odottaa asiakkailtaan saataviaan tulevaisuudessa.

Tähän liittyen on otettava huomioon, että lainanantaja voi vaatia tarkempaa tietoa asiakkaiden maksukyvystä ja saatavien takaisinmaksuajoista.

Arvopaperit ja sijoitusomaisuus

Arvopaperit, kuten osakkeet ja joukkovelkakirjat, voivat toimia vakuutena yrityslainalle. Tämä voi olla houkutteleva vaihtoehto erityisesti sellaisille yrityksille, joilla on poikkeuksellisen vahva sijoitussalkku.

Lainanantaja voi usein vaatia tarkempaa tietoa salkun arvosta ja sen mahdollisesta arvonvaihtelusta.

Patentit ja intellektuaalinen omaisuus

Tietyillä toimialoilla, kuten teknologia-alalla, patentit, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet ovat usein käytettävissä lainan vakuutena. Sellaiset yritykset, joilla on ainutlaatuista intellektuaalista omaisuutta, hyötyvät usein niistä yrityslainaa hakiessa.

Patentteihin ja intellektuaaliseen omaisuuteen liittyen on oleellista ymmärtää, että arvostus ja suojaaminen immateriaalisille oikeuksille voi olla monimutkaista ja vaatia asianmukaista juridista neuvontaa.

Takaajat ja liikekumppanit

Jos yrityksellä on vahvoja liikekumppaneita tai takaajia, he voivat tarjota myös henkilökohtaisia vakuuksia lainaa hakevan yrityksen yrityslainalle. Tämä voi monessa tapauksessa auttaa parantamaan lainaehtoja ja vähentämään lainan riskiä.

Tässä tapauksessa on erityisen tärkeää ymmärtää, että takaajat ovat taloudellisessa vastuussa, jos laina jää maksamatta, ja tämä voi vaikuttaa merkittävästi suhteisiin liikekumppaneiden kanssa.

Rahoituslaitoksen tarjoamat vakuudet

Joissakin harvoissa tapauksissa lainoja myöntävät rahoituslaitokset voivat tarjota lainanottajalle vakuuksia. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, kun yritys toimii yhteistyössä tietyntyyppisen rahoituslaitoksen kanssa, jolla on omia resurssejaan vakuutena.

Lainan takaaminen

Lainan takaaminen tarkoittaa sen tyyppistä vaihtoehtoa, jossa kolmas osapuoli, kuten valtion tukema lainantakaaja, takaa lainan. Tämä voi auttaa pienentämään lainanottajan riskiä huomattavasti ja saamaan parempia lainaehtoja.

Tässäkin tapauksessa lainan takaajan on arvioitava tarkasti lainanottajan luottokelpoisuutta ja kykyä maksaa yrityslaina takaisin.

Muut erityiset vakuusvaihtoehdot

Joillakin tietyillä toimialoilla voi olla ainutlaatuisia vakuusvaihtoehtoja, jotka perustuvat kyseisen alan erityispiirteisiin. Esimerkiksi maatalousyrityksille voivat olla monissa tapauksissa hyvinkin relevantteja raaka-aineiden tulevat sopimukset.

Tämän tyylisiin vakuuksiin liittyen on tyypillistä, että nämä vaihtoehdot voivat olla erittäin spesifisiä ja vaativat erityisosaamista kyseisellä alalla.

Yrityslainan vakuusvalinnan on luonnollisesti perustuttava aina yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin ja resursseihin. Jokaisen vakuusmuodon ymmärtäminen laajemmassa kontekstissa auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä ja varmistamaan, että valittu yrityslainan vakuus on sekä liiketoiminnan että rahoituksen kannalta kestävä ja järkevä valinta.

Yhteenveto

Yrityslainan vakuudet voivat olla todella monipuolisia ja vaihtelevia. Lainanottajan on tärkeää harkita huolellisesti, mikä vakuusvaihtoehto sopii parhaiten juuri hänen yrityksensä tarpeisiin ja riskiprofiiliin. On myös tärkeää ymmärtää, että vakuuden menettäminen voi aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia, joten lainanottajan on oltava aina varovainen ja harkitsevainen valitessaan vakuutta.

Ennen kuin hakee yrityslainaa, on erittäin suositeltavaa neuvotella rahoitusasiantuntijan kanssa ja arvioida huolellisesti eri vakuusvaihtoehtoja. Tämä auttaa varmistamaan, että valittu vakuusvaihtoehto on sekä liiketoiminnan että taloudellisen tilanteen kannalta mahdollisimman kestävä ratkaisu.

 

Mitä yrityslainan vakuudet voivat olla?

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Hakemus ei sido sinua mihinkään. Kilpailutamme yrityksellesi parhaat yrityslainatarjoukset, joihin voit rauhassa tutustua.