Skip to main content

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) tunnusluvun laskeminen

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) tunnusluvun laskeminen

EBIT eli "Earnings Before Interest and Taxes" on tunnusluku, jota käytetään arvioimaan yrityksen operatiivista suorituskykyä. Suomeksi EBIT voidaan kääntää suoraan "tulokseksi ennen korkoja ja veroja". Yleisellä tasolla EBIT tunnetaan kuitenkin liiketuloksena, ja se tarjoaa selkeän kuvan yrityksen perustoiminnan kannattavuudesta ilman rahoitus- ja verovaikutuksia.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

EBIT-tunnusluku on monen sijoittajan käytössä, kun he arvioivat yrityksen kykyä tuottaa voittoa perusliiketoimintansa avulla. Se on erityisen pätevä työkalu silloin, kun arviossa otetaan huomioon myös yrityksen toimiala. EBIT kuuluu niihin tunnuslukuihin, joita myös pankit ja rahoitusfirmat tarkastelevat, ennen kuin myöntävät yritykselle rahoitusta.

Miten EBIT lasketaan?

EBIT:n laskentakaava on yksinkertainen. Se saadaan vähentämällä liikevaihdosta myytyjen tuotteiden tai palveluiden kustannukset sekä liiketoiminnan muut kulut. Laskutoimitukseen ei sisällytetä korkokuluja eikä veroja. Kaavassa voidaan myös lähteä liikevoitosta ja lisätä siihen takaisin korkokulut, jos ne on jo vähennetty.

EBIT:n laskentakaava voi näyttää esimerkiksi tältä:

EBIT = Liikevaihto - operatiiviset kulut

EBIT% = EBIT / liikevaihto x 100

Mihin EBIT-prosenttia voidaan käyttää?

EBIT-prosenttia voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Se antaa muun muassa tietoa yrittäjälle itselleen, kun tämä haluaa arvioida yrityksen suorituskykyä ja kannattavuutta.

Korkea EBIT-prosentti viittaa siihen, että yritys pystyy tehokkaasti ja kannattavasti tekemään operatiivista tulosta. Se on merkki vahvasta markkina-asemasta ja tasapainoisesta kustannusten hallinnasta. Vastapainoisesti matala EBIT-prosentti voi tarkoittaa sitä, että yrityksen kannattavuus ei ole sillä tasolla kuin voisi toivoa.

Mikäli EBIT kääntyy negativiiseksi, tarkoittaa se sitä, ettei yrityksen operatiivinen tulos ole riittävällä tasolla. Kyseessä on yleensä merkittävä ongelma yrityksen operatiivisessa toiminnassa, joten siihen kannattaa suhtautua vakavasti. Siksi yrittäjän kannattaa laskea firmansa EBIT-prosentti säännöllisin väliajoin. Jos EBIT näyttää laskevaa käyrää, voi se merkitä ongelmia tulevaisuudessa. Ne ovat kuitenkin vielä korjattavissa, mikäli yrittäjä vain tunnistaa potentiaalisen ongelmakohdan.

Mitä eroa EBIT:llä ja EBITDA:lla on?

EBIT:n ja EBITDA:n eli käyttökatteen välinen ero ilmenee lähinnä laskentatavassa. Tämä tunnusluku antaa yrityksen operatiivisesta tuloksesta vieläkin laajemman kuvan, koska se jättää huomiotta paitsi rahoitus- ja verovaikutukset, myös poistot ja arvonalentumiset, jotka eivät vaikuta yrityksen käteisvirtaan. Sitä pidetään usein EBIT:tä parempana mittarina yrityksen operatiiviselle suorituskyvylle toimialoilla, joilla on merkittäviä poistoja ja arvonalentumisia, kuten teollisuuden ja teknologian aloilla.

Tämä ei silti tarkoita, että EBITDA olisi yksiselitteisesti parempi yritysmittari. Joskus poistoilla ja arvonalennuksilla on kuitenkin yrityksen kannattavuuden kannalta merkittävä vaikutus, jolloin EBITDA:n käyttö on parempi vaihtoehto. Esimerkiksi pitkälti pääomaan nojaavilla yrityksillä on suurempia poistoja, jolloin niiden kannattavuus näyttäytyy EBIT:n avulla laskettuna muita heikompana.

Miten sijoittajat hyötyvät EBIT:stä?

EBIT suhteutettuna liikevaihtoon kertoo, kuinka tehokkaasti yritys muuntaa myyntinsä operatiiviseksi tulokseksi. Sijoittajat hyödyntävät EBIT-prosenttia arvioidessaan yrityksen arvostusta ja sijoituspotentiaalia. Korkean EBIT-prosentin yritys on usein houkuttelevampi sijoituskohde, sillä se viittaa yrityksen kykyyn ylläpitää kannattavuutta erilaisissa markkinatilanteissa.

Aivan kuten EBITDA, myös EBIT-prosentti on parhaimmillaan silloin, kun halutaan arvioida yrityksen suorituskykyä suhteessa kilpailijoihin tai koko toimialan keskiarvoon. EBIT auttaa tunnistamaan toimialan parhaiten suoriutuvat yritykset ja antaa viitteitä siitä, mihin yritykseen sijoittaminen saattaisi olla hyvä idea. Se on erityisen hyödyllinen vertailtaessa yrityksiä, jotka toimivat samalla toimialalla, mutta käyttävät erilaisia rahoitusstruktuureja.

Mitä tarkoittaa EV/EBIT?

EBIT-tunnusluvusta johdetaan myös paljon käytetty EV/EBIT-tunnusluku. EV tarkoittaa tässä tapauksessa ”Enterprise Valueta” eli suomeksi yritysarvoa.

EV/EBIT on sijoittajille hyödyllinen tunnusluku, koska se ottaa huomioon sekä yrityksen velan että sen markkina-arvon. Näin EV/EBIT:n avulla voi tehdä mahdollisimman tasapuolisen vertailun yritysten välillä riippumatta niiden rahoitusrakenteesta tai verotuksen vaikutuksista.

Sijoittajat käyttävät EV/EBIT-lukua vertaillessaan yritysten arvostusta tavallisesti samalla toimialalla. Sen avulla etsitään aliarvostettuja yrityksiä ja arvioidaan sijoituskohteen potentiaalia. Matala EV/EBIT-luku tarkoittaa usein sitä, että yritys on suhteellisen edullisesti hinnoiteltu operatiiviseen tulokseensa nähden, kun taas korkea luku voi viitata kalliiseen hinnoitteluun.

EBIT ja pankkilainan hakeminen

EBIT kuuluu niihin yritystoiminnan tunnuslukuihin, joita syynätään myös siinä vaiheessa, kun haluat hakea yrityksellesi rahoitusta. Yrityslainat ovat pankeille bisnestä siinä missä sijoittaminenkin, joten on selvää, että ne haluavat tietää yrityksen toimintakyvystä kaiken mahdollisen.

Tänä päivänä pienyrittäjien ja pk-yrittäjien on kuitenkin hyvin hankala saada lainaa pankista, oli EBIT sitten miten korkealla tasolla tahansa. Käytännössä tämänkaltaisten yritysten lainahakemukset nakataan pankissa ö-mappiin välittömästi, jos firmalla ei ole asettaa lainahakemuksensa vastineeksi vakuuksia. Ihmeitä EBIT-prosentinkaan avulla ei siis kannata pankin lainaneuvontatiskiltä odottaa.

Hae yrityslainaa netistä EBIT-luvusta riippumatta

Hankalan pankkilainan vastapainoksi ovat viime vuosien aikana nousseet yrityslainat netistä. Näitä lainoja voi hakea mikä tahansa suomalaiseen kaupparekisteriin merkitty yritys, oli sen EBIT-tunnusluku sitten mikä tahansa.

Nopeasti netin kautta haettava laina toimii näin:

  1. Täytä yrityslainahakemus ja pyydä lainan kilpailutusta
  2. Odota muutama tunti, jotta laina-analyysi valmistuu
  3. Vertaile sähköpostiisi saapuneita tarjouksia
  4. Valitse haluamasi yrityslaina ja allekirjoita sopimus sähköisesti

Näiden yksityisten rahoitusyhtiöiden tarjoamien lainojen hyötynä on sekin, että niiden saamiseksi ei vaadita vakuuksia. Voit saada vakuudetonta yrityslainaa yrityksellesi vaivattomasti, eikä minkäänlaista paperisotaa tarvita.

Jos EBIT ja muut yritystoiminnan kannalta tärkeät tunnusluvut näyttävät firmasi osalta hyviä lukemia, on se pelkästään positiivinen juttu myös netissä. Tässä tapauksessa voit saada suurempia ja edullisempia lainatarjouksia valittavaksesi. Pyydä lainan kilpailutus ilmaiseksi ja katso, millaisilla ehdoilla yrityksesi voisi toimintaansa rahoittaa.

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - tunnusluku

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Hakemus ei sido sinua mihinkään. Kilpailutamme yrityksellesi parhaat yrityslainatarjoukset, joihin voit rauhassa tutustua.