Skip to main content

Korko

Korko

Olit sitten ottamassa minkälaista lainaa tahansa, korko on varmasti yksi tärkeimmistä termeistä, jotka tulisi ymmärtää. Moni tietää koron määrittävän lainan hinnan, mutta sitä tarkempia tietoja erilaisista koroista kaikilla ei ole. Esimerkiksi nimelliskoron, todellisen vuosikoron ja viitekoron erot olisi hyvä tietää, jotta osaa valita lainatarjouksista oikean.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Kuten moni muukin näennäisesti yksinkertainen lainatermi, korko on siis huomattavasti monimutkaisempi kuin päältä päin voisi kuvitella. Tässä artikkelissa käymme läpi kaiken tarvittavan lainojen korkoihin liittyen ja opastamme sinua myös löytämään parhaan koron omalle lainallesi, oli se minkätyyppinen tahansa.

Mitä korko tarkoittaa?

Teknisellä tasolla korko tarkoittaa rahan hintaa. Se on hinta, joka maksetaan korvauksena rahan omistajalle siltä ajalta, jolloin toinen henkilö tai entiteetti käyttää kyseistä rahaa omiin tarkoituksiinsa. Tavallisesti korkoa maksetaan pankille tai muulle rahoituslaitokselle, mutta myös pankki voi maksaa korkoa asiakkalleen. Tässäkin tapauksessa on pohjimmiltaan kyse lainasta, jonka saajana on yksityishenkilön sijaan pankki.

Kun otat lainaa, korko kuvaa sitä prosentuaalista summaa, jonka joudut maksamaan lainastasi vuoden aikana. Toki korko voitaisiin laskea lyhyemmältäkin ajalta, mutta useimmissa lainoissa mainittu korko on nimenomaan vuosikorko. Toisaalta esimerkiksi Euribor-ohjauskorkoa on saatavilla lyhyempinäkin versioina, jopa vain 1 kuukauden välein tarkastettavana korkona.

Miten vuosikorko lasketaan rahassa?

Vuosikoron laskeminen tapahtuu yksinkertaista korkokaavaa käyttämällä. Tämä kaava kertoo lainan vuosittaisen koron, mutta sitä voi käyttää myös lainan kokonaiskoron laskemiseen, mikäli kertoo saadun tuloksen vuosittaisella laina-ajalla.

Kaava on seuraava: (K x P x T) / 100.

K = lainan pääoma

P = vuosikoron prosentti

T = laina-aika vuosina

Huomaa, että kyseessä on vuosikorko, ei todellinen vuosikorko. Toisin sanoen kaava ei ota huomioon lainaan liittyviä muita kuluja. Voit käyttää niiden arvioimiseen sivustomme lainalaskuria, joka antaa paremman kuvan erilaisten lainojen kokonaiskuluista.

Kiinteä korko ja vaihtuva korko

Ensimmäinen askel lainan korkoa tarkastellessasi on selvittää, onko kyseessä kiinteä vai vaihtuva korko. Ensin mainittu korko ei tule muuttumaan koko laina-aikana, vaan se pysyy koko ajan sillä tasolla, joka lainasopimuksen tekohetkellä on määritetty. Jälkimmäinen taas on muuttuva korko, joka tarkistetaan useimmiten uudelleen vuoden välein.

Kiinteä korko

Kiinteä korko on tavallisesti käytössä lyhytaikaisemmissa lainoissa, kuten pikavipeissä tai nopeissa yrityslainoissa. Sen etuna on varmuus siitä, kuinka paljon otettu laina tulee lopulta maksamaan. Haittapuolena kiinteällä korolla otetuissa lainoissa on puolestaan muuttuvaa korkoa korkeampi aloitushinta.

Rahoitusyhtiö tarjoaa kiinteitä korkoja markkinatilanteeseen perustuen ja tekee oman arvionsa siitä, miten uskoo korkojen kehittyvän laina-ajan puitteissa. Kiinteä korko on siis aina korkeampi kuin senhetkinen ohjauskorko.

Vaihtuva korko

Vaihtuvaa korkoa käytetään yleisesti pidemmissä lainoissa, kuten asuntolainoissa. Sen etuna on alhainen korkotaso siinä vaiheessa, kun lainasopimus tehdään. Haittapuolena taas on epävarmuus siitä, mihin suuntaan vaihtuva korko alkaa liikkua.

Vaihtuva korko perustuu aina markkinakorkoon, joka on Suomessa lähes poikkeuksetta Euribor eli ”Euro Interbank Offer Rate”. Kyseessä on Euroopan keskuspankin ohjauskorkoa seuraava korko, joka julkaistaan päivittäin. Tarkemmin sanottuna kyseessä on se korkotaso, jolla pankki pystyy lainaamaan rahaa muilta pankeilta ilman vakuuksia kansainvälisessä rahamarkkinassa. Kun Euribor nousee, nousee myös vaihtuvakorkoisen asuntolainan kuukausierien hinta.

Erilaiset korkotyypit

Kiinteän ja vaihtuvan koron ohella lainanottajan tulee tuntea myös erilaiset korkotyypit. Niistä olennaisimpia ovat nimelliskorko ja todellinen vuosikorko, joiden tunteminen auttaa ymmärtämään lainan todellisen hinnan. Muita lainojen kannalta olennaisia korkotyyppejä ovat jo mainitut ohjauskorko, markkinakorko ja viitekorko.

Nimelliskorko

Nimelliskorko on se korko, jonka löydät omasta lainasopimuksestasi. Tällä korolla rahoitusyhtiöt ja pankit myös markkinoivat omia lainojaan, joten omalla tavallaan kyseessä on tarjous, josta kannattaa ottaa tarkemmin selvää, ennen kuin hyväksyy sen.

Kun otat lainaa, ei sen hinta muodostu pelkästä nimelliskorosta. Tämän koron päälle lisätään vielä lainan kulut, kuten avausmaksu ja lainanhoitomaksu. Niiden merkitys lainan lopulliseen hintaan voi olla hyvinkin merkittävä.

Itse nimelliskorko muodostuu viitekorosta ja lainanantajan omasta marginaalista. Viitekorkona toimii tässäkin tapauksessa Suomessa lähes aina Euribor, jonka päälle lisätään vielä pankin tai rahoitusyhtiön päättämä marginaali. Juuri näiden marginaalien kilpailuttaminen on avain edullisimman lainatarjouksen löytämiseen.

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko on se lukema, johon kannattaa kiinnittää huomiota lainan todellista hintaa arvioidessaan. Todellinen vuosikorko sisältää nimittäin nimelliskoron, mutta lisää sen päälle vielä kaikki muut lainaan liittyvät kulut.

Kun kilpailutamme lainoja palvelumme kautta, käytämme kilpailutuksessa nimenomaan todellista vuosikorkoa. Näin sinä tiedät aina, kuinka paljon lainasi todella markkinapuheiden jälkeen maksaa. Esimerkiksi lainanhoitomaksu saattaa muuttaa hyvällä nimelliskorolla tarjotun lainan kertaheitolla huonoksi vaihtoehdoksi, varsinkin jos kyseessä on pieni lainasumma.

Ohjauskorko

Ohjauskorolla viitataan Euroopan keskuspankin määrittämään korkotasoon, jota käyttävät erityisesti pankit lainatessaan keskuspankilta rahaa. Tämä ohjauskorko vaikuttaa näin suuresti siihen, millaisia lainoja pankit myöntävät asiakkailleen, koska ohjauskorko muodostaa pohjan pankkien markkinakorkoihin.

Mitä korkeampi EKP:n ohjauskorko on, sitä hitaampaa talouskasvu on, ja sitä heikommilla ehdoilla lainoja myönnetään. Matala ohjauskorko taas johtaa päinvastaiseen tilanteeseen, jossa uusia investointeja on helppo tehdä, ja lainaraha on halpaa.

Markkinakorko ja viitekorko

Markkinakorko on viitekorko, joka määritetään markkinan eli kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti. Markkinakorkoa ei käytetä suoranaisesti kuluttajatasolla, vaan niitä maksetaan esimerkiksi valtion, pankkien ja kuntien ottamista lainoista. Myös jo mainittu Euribor on markkinakorko.

Tavallisesti lainojen viitekorko liittyy nimenomaan Euribor-markkinakorkoon, joka toimii useimpien suomalaisten lainojen perustana. Lainan viitekoron päälle lisätään vielä rahoituslaitoksen oma marginaali.

Mitä eroa on Euribor-korolla ja Prime-korolla?

Vaihtuviin korkoihin perustuvien lainojen kohdalla kuulee usein puhuttavan kahdesta eri viitekorosta, Euriborista ja Primestä. Mutta mitä näillä termeillä oikeastaan tarkoitetaan?

Menettämättä turhan tarkkoihin yksityiskohtiin, helpoin tapa eritellä kyseiset korot toisistaan on käsitellä Euriboria euromaiden pankkien yhteisenä viitekorkona ja Prime-korkoa yksittäisen pankin omana viitekorkona. Kaikilla suurimmista suomalaisista pankeista on oma Prime-korko, jonka kilpailuttaminen on paikallaan, jotta löytää lainalleen halvimman mahdollisen koron.

Lainanottajan kannalta tärkein ero näiden korkojen välillä on siinä, että Euribor muuttuu vuoden jokaisena päivänä, kun taas Prime-korkoa muutetaan pankin omalla päätöksellä pari kertaa vuoden aikana. Euribor-korolla otetut lainat siis heilahtelevat hieman enemmän, jos kyseessä on esimerkiksi 1 tai 3 kuukauden Euriboriin kytketty laina.

Mitenkään täysin toisistaan eristettyjä nämä korot eivät silti ole. Myös pankkien omat Prime-viitekorot pohjautuvat Euriborin liikkeisiin, mutta seuraavat vain niitä hieman hitaammin. Tämä voi olla asiakkaalle sekä hyvä että huono asia tilanteesta riippuen. Yleisesti ottaen Prime on kuitenkin hieman Euriboria vakaampi vaihtoehto vaihtuvakorkoiselle lainalle.

Näin saat edullisen koron lainallesi

Paras tapa taata edullisin korko kuluttaja- tai yrityslainallesi on kilpailuttaa lainatarjoukset meidän kauttamme. Lainaneuvojamme nostavat harteiltasi turhan taakan ja vertailevat lainojen kokonaishintoja puolestasi. Näin et joudu itse pohtimaan nimelliskoron ja todellisen vuosikoron eroja tai muita lainasi hintaan vaikuttavia tekijöitä.

Me otamme huomioon lainahakemuksessa ilmoittamasi seikat ja etsimme niiden pohjalta lainan, joka on edullisin vaihtoehto juuri sinulle. Saat kilpailutetut tarjoukset sähköpostiisi hetkessä, ja voit saada useimmat lainat itsellesi jo saman päivän aikana. Koko prosessi tapahtuu netissä, eikä sinun tarvitse maksaa palvelusta mitään ylimääräistä. Valitse vain haluamasi tarjous edullisella korolla, niin et maksa lainastasi senttiäkään enempää kuin on tarpeen.

Korko

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Hakemus ei sido sinua mihinkään. Kilpailutamme yrityksellesi parhaat yrityslainatarjoukset, joihin voit rauhassa tutustua.