Skip to main content

Yrityksen luottoluokitus

Yrityksen luottoluokitus

Luottoluokitus on yritykselle tärkeä siinä mielessä, että se voi tarjota rahanarvoisia etuja esimerkiksi lainojen korkojen tai tavarantoimittajien kanssa tehtävien sopimusten suhteen. Kyseessä on siis ulkopuolisen tahon arvio siitä, millainen maksukyky yrityksellä on seuraavan 12–36 kuukauden ajanjaksolla. Arvio pohjautuu moniin eri asioihin, kuten yrityksen aiempiin maksuhäiriöihin, tilinpäätöstietoihin ja muihin merkittäviiin tunnuslukuihin.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Suomessa luottoluokituksen määrittävät tavallisesti joko Bisnode tai Asiakastieto. Ne jakavat yritykset eri riskiluokkiin analyysinsa perusteella, ja näitä riskiluokkia kutsutaan luottoluokitukseksi. Korkein luottoluokitus on ”AAA”, heikoin puolestaan ”C”. Mutta millainen on hyvä luottoluokitus omalle yritykselle, ja voiko luottoluokitusta parantaa?

Mikä on hyvä yrityksen luottoluokitus?

Vaikka ”AAA”-tason luottoluokitus on tietenkin se jokaisen yrityksen tavoite, ei kenenkään kannata huolestua siitä, ettei oma firma ole noussut tälle ylimmälle luottoluokituksen tasolle. Käytännössä kaikki A-kirjaimella alkavat luottoluokitukset ovat firman kannalta hyviä tai neutraaleja, sillä A-kirjain tarkoittaa aina normaalia luottoriskiä. Ainoastaan Bisnoden käyttämä ”AN” kuvastaa hieman suurempaa luottoriskiä, mutta tämä luokitus annetaan pitkälti vain uusille yrityksille, joilla ei vielä ole merkittävää toimintahistoriaa.

Suosituin luottoluokitus Suomessa on Asiakastiedon Rating Alfa, jonka tasot ilmoitetaan seuraavasti:

  • AAA – Erinomainen
  • AA+ – Hyvä+
  • AA – Hyvä
  • A+ – Tyydyttävä+
  • A – Tyydyttävä
  • B – Välttävä
  • C – Heikko

Jos oman yrityksen luottoluokitus putoaa tasolle ”B” tai ”C”, niin silloin ei voida enää puhua hyvästä luottoluokituksesta. Tasolla ”B” luottoriski on normaalia suurempi, ja tasolla ”C” minkäänlaista luotonantoa yritykselle ei enää suositella.

Mistä näkee oman yrityksen luottoluokituksen?

Jos haluat tarkistaa oman yrityksesi luottoluokituksen, voit tehdä sen luottotietoyhtiöiden kautta. Merkittävimmät yhtiöt ovat Suomen Asiakastietoa ja Dun & Bradstreet, joista molemmat tarjoavat kattavia raportteja niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin luottokelpoisuudesta.

Esimerkiksi Asiakastiedon Rating Alfa -raportista näkee todella nopeasti, millaisena oman yrityksen luottokelpoisuus potentiaalisten asiakkaiden tai lainantarjoajien silmissä näyttäytyy. Jo sen ensimmäiseltä sivulta löytyvät kaikki pika-analyysiin vaadittavat tiedot, mutta kyseessä on erittäin kattava raportti, jonka seuraavilta sivuilta paljastuvat kaikki yrityksestä saatavilla olevat merkittävät luottotiedot.

Mitä eroa on hyvällä ja huonolla luottoluokituksella?

Hyvän ja huonon luottoluokituksen erot voivat olla todella merkittäviä. Jos verrataan ylimpiä AAA- ja AA-luokkia alimpaan C-luokkaan, on yrityksen maksuvaikeuksiin ajautumisen mahdollisuuden ero kuin yöllä ja päivällä. Ylimmän luottoluokituksen yritysten arvioidaan joutuvan merkittäviin maksuvaikeuksiin tulevan vuoden aikana vain kerran sadasta, kun taas alimman luottoluokituksen kohdalla mahdollisuus on 50 %!

On helppo ymmärtää, että yrityksen hyvällä ja huonolla luottoluokituksella voi olla kauaskantoisia seurauksia firman tulevaisuuden kannalta. Vaikka yritys ei varsinaisesti edes ajautuisi maksuvaikeuksiin, voi se menettää hyviä tilaisuuksia heikon luottoluokituksensa perusteella. Yhteistyökumppanien löytäminen hyvillä ehdoilla on hankalaa, mikäli oman firman tulevaisuudennäkymät ovat luottoluokituksen valossa epävarmat.

Hyvä esimerkki tästä on tilanne, jossa heikon luottoluokituksen yritys pyrkii asiakassuhteeseen arvostetun tavarantoimittajan kanssa. Tavarantoimittaja tarkistaa uuden asiakkaan luottoluokituksen ja havaitsee, että yrityksellä on ollut aiempia maksuvaikeuksia, ja sen luottoluokitus on tätä nykyä ”C”. Tuloksena on todennäköisesti se, että tavarantoimittaja kieltäytyy asiakassuhteesta kokonaan tai suostuu tekemään vain sellaisen sopimuksen, jossa maksu hoidetaan aina laskun sijaan välittömästi.

Miten luottoluokitus vaikuttaa yrityslainan saamiseen?

Asiakassuhteiden ja varsinaisen yritystoiminnan ohella luottoluokituksella on myös merkitystä siihen, kuinka helposti yritys voi tarvittaessa saada yrityslainaa. Esimerkiksi mainitusta Alfa Rating -raportista löytyy Suomen Asiakastiedon arvio siitä, mikä on kyseisen yrityksen kertaluottosuositus. Se kuvaa sitä summaa, joka luottoluokitusanalyysin perusteella voidaan suositella yritykselle lainattavaksi ilman vakuuksia.

Nämä kertaluottosuositukset eivät toki perustu pelkästään luottoluokitukseen. Myös firman koolla on oma merkityksensä, kuten kuvitella saattaa. Onhan selvää, että parin hengen pienyritykselle ei yleensä voida suositella yhtä suurta lainaa kuin satoja henkilöitä työllistävälle suuryritykselle. Jälkimmäisen maksukyky kun on selvästi vahvemmalla pohjalla.

Lainasummien ohella luottoluokitus voi vaikuttaa myös siihen, millaisilla ehdoilla yritysluotto tai -laina myönnetään. Jos yrityksesi luottoluokitus on matala, tarkoittaa se lainanmyöntäjän kannalta suurempaa riskiä siitä, että lainanmaksussa esiintyy ongelmia. Jotta suuremman riskin ottaminen olisi kannattavaa, kohottaa lainanmyöntäjä usein tässä tapauksessa korkotasoja luottoluokitusta vastaaviksi. Toisin sanoen joudut maksamaan yrityslainastasi enemmän siksi, että yrityksesi luottoluokitus on verrattain heikko.

Miten parantaa luottoluokitusta? 5 hyvää keinoa

Moni yrittäjä pohtii varmasti tässä vaiheessa sitä, miten omaa luottoluokitusta voisi parantaa. Hyvän luottoluokituksen edut ovat selvät ja huonon luokituksen haitat ehkä sitäkin selvemmät, joten asiaan kannattaa todella kiinnittää huomiota riippumatta siitä, millä alalla oma yritys toimii.

Yrityksen luottoluokitukseen vaikuttavat monet talousalan tunnusluvut, kuten omavaraisuusaste, nettorahoituskulu ja heikko likviditeetti. Kun näihin seikkoihin keskitytään yritystoiminnassa entistä enemmän, voi luottoluokitusta saada nostettua useampiakin pykäliä ylöspäin. Alle olemme listanneet viisi hyvää keinoa aloittaa oman yrityksen luottoluokituksen parantaminen.

1. Julkista tilinpäätöksesi ajallaan

Ensimmäinen askel luottoluokituksen parantamiseen on hyvinkin yksinkertainen: muista julkistaa tilinpäätöksesi ajallaan. Osakeyhtiölaki vaatii kaikilta yrityksiltä sitä, että tilinpäätös julkistetaan viimeistään kahdeksan kuukauden kuluttua kyseisen tilikauden tultua päätökseensä. Jos yrityksesi ei ole julkistanut tilinpäätöstietojaan aikarajan puitteissa, sulkee se yrityksen automaattisesti korkeimman AAA-luokituksen ulkopuolelle.

2. Vältä turhaa velkaantumista

Luottoluokitusyhtiöt kiinnittävät huomiota myös siihen, miten paljon yrityksellä on velkaa. Vaikka velkaraha voi olla toimiva tapa rahoittaa yritystoimintaa, alkaa liiallinen velkaantuminen jossain vaiheessa vaikuttaa yritystoimintaan negatiivisesti. Erityisen tärkeä on omavaraisuusaste eli se, kuinka paljon yrityksellä on omaa pääomaa suhteessa taseen loppusummaan.

On luontevaa, että liikaa velkarahan varassa toimivalle yritykselle ei anneta yhtä hyvää luottoluokitusta kuin pitkälti omavaraiselle yritykselle. Jos puhutaan tarkemmista arvoista, niin velkarahaa koko yrityksen pääomasta olisi mielellään oltava alle 75 %. Näin luottoluokitus pysyy edelleen kunnossa, ja lisää lainaa voidaan tarpeen vaatiessa pyytää ilman, että potentiaaliset lainanmyöntäjät antavat kieltävän vastauksen.

3. Pidä henkilökohtaiset ja johdon luottotiedot kunnossa

Luottoluokituksessa otetaan huomioon myös se, ketkä yritystä oikeastaa johtavat. Esimerkiksi uudella yrityksellä on paremmat mahdollisuudet saada nopeasti laadukas luottoluokitus, mikäli sen hallituksessa istuu pitkän linjan kokeneita yrittäjiä, joiden luottotiedot ovat kunnossa. Sama koskee tietysti yrityksen omistajaa: jos pienyrittäjällä on henkilökohtaisia maksuhäiriömerkintöjä, on hyvän luottoluokituksen saaminen yrityksellekin hankalaa.

4. Hyödynnä yritysluottoa kasvattaaksesi likvideettiä

Mikäli yrityksellä on jatkuvasti maksuvaikeuksia, on tuloksena ennemmin tai myöhemmin alemman tason luottoluokitus. Tämä ongelma on onneksi helppo välttää kasvattamalla yrityksen likviditeettiä yritysrahoituksen avulla. Erityisesti joustava yritysluotto on erinomainen vaihtoehto, sillä siitä ei tarvitse maksaa korkoa yhtä pitkältä ajalta kuin tavallisesta yrityslainasta.

Erityisesti ne alat, joilla tulot eivät ole tasaisia koko vuoden ympäri, voivat joutua ansaitsemaansa huonompaan luottoluokitukseen kausivaihtelujen vuoksi. Yritysluoton avulla viivästykset maksuissa voidaan välttää, jolloin yritys pysyy paremmassa luokituksessa myös sesongin ulkopuolisten ajanjaksojen osalta.

5. Panosta kunnon kirjanpitäjään

Joissakin asioissa kannattaa aina säästää, mutta kirjanpitäjä ei ole yksi niistä. Kunnon kirjanpitäjän yritykselle tarjoamat hyödyt ovat lukemattomat, ja hyvä luottoluokitus voidaan lisätä pitkälle hyötylistalle. Jos kirjanpitäjä osaa hommansa, on yrityksen tilinpäätös taatusti tehty kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti. On nimittäin enemmän kuin ikävää saada ansaitsemaansa matalampi luottoluokitus vain siksi, että kirjanpitäjä ei ole ollut oman hommansa tasalla.

Yrityksen luottoluokitus

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Hakemus ei sido sinua mihinkään. Kilpailutamme yrityksellesi parhaat yrityslainatarjoukset, joihin voit rauhassa tutustua.