Skip to main content

Yrittäjän oppaat

Yrityksen luottoluokitus Yrityksen luottoluokitus

Yrityksen luottoluokitus

Luottoluokitus on yritykselle tärkeä siinä mielessä, että se voi tarjota rahanarvoisia etuja esimerkiksi lainojen korkojen tai tavarantoimittajien kanssa tehtävien sopimusten suhteen. Kyseessä on siis ulkopuolisen tahon arvio siitä, millainen maksukyky yrityksellä on seuraavan 12–36 kuukauden ajanjaksolla. Arvio pohjautuu moniin eri asioihin, ku...
Autorahoitus yritykselle Autorahoitus yritykselle

Autorahoitus yritykselle

Auto on välttämätön työväline monelle yrittäjälle, mutta samalla se voi olla ikävä kuluerä, joka tekee loven yrityksen budjettiin. Tästä syystä yhä useammat pienyrittäjät ovatkin hyödyntäneet autorahoitusta hankkiakseen yritykselleen ajoneuvon aiheuttamatta ongelmia yrityksen maksukykyyn. Autorahoituksen ansiosta uuden yritysauton saa alle melko...
Käyttöpääoma yritystoiminnassa Käyttöpääoma yritystoiminnassa

Käyttöpääoma yrityksen toiminnassa

Käyttöpääoman merkitystä ei kannata vähätellä yritystoiminnassa. Kyseessä on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, joka mittaa sitä rahasummaa, joka yrityksellä on käytettävissään juoksevien kulujen hoitamiseksi. Toisin sanoen käyttöpääomalla pitäisi rahoittaa yrityksen toimintaa ja kattaa kaikki siihen liittyvät menot, ennen kuin toiminnasta saatav...
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - tunnusluku EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - tunnusluku

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) tunnusluvun laskeminen

EBIT eli "Earnings Before Interest and Taxes" on tunnusluku, jota käytetään arvioimaan yrityksen operatiivista suorituskykyä. Suomeksi EBIT voidaan kääntää suoraan "tulokseksi ennen korkoja ja veroja". Yleisellä tasolla EBIT tunnetaan kuitenkin liiketuloksena, ja se tarjoaa selkeän kuvan yrityksen perustoiminnan kannattavuudesta ilman rahoitus- ...
Käyttökate (EBITDA) - tietopaketti ja ohjeet sen laskemiseen Käyttökate (EBITDA) - tietopaketti ja ohjeet sen laskemiseen

Mikä on käyttökate (EBITDA)?

Käyttökate tunnetaan englanniksi lyhenteellä EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization). Se kuuluu niihin talousalan tunnuslukuihin, joilla mitataan yrityksen kannattavuutta. Käyttökate osoittaa, minkälainen taloudellinen tulos yrityksellä on sen jälkeen, kun siitä on poistettu operatiiviset kulut. Kuten englannink...
Omavaraisuusaste - näin lasket sen Omavaraisuusaste - näin lasket sen

Omavaraisuusaste - näin lasket sen

Omavaraisuusaste kuuluu niihin termeihin ja tunnuslukuihin, jotka jokaisen yrittäjän tulisi tuntea. Sen avulla voidaan ottaa selvää yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja analysoida, kuinka suuria tappiota yritys voi sietää ennen konkurssiuhkaa. Se on myös merkittävä mittari sen suhteen, millaisilla ehdoilla yritys voi saada ulkopuolista rahoi...
Nettovelkaantumisaste - tietopaketti ja ohjeet laskemiseen Nettovelkaantumisaste - tietopaketti ja ohjeet laskemiseen

Nettovelkaantumisaste - tietopaketti ja ohjeet laskemiseen

Nettovelkaantumisasteella tarkoitetaan tunnuslukua, joka mittaa sitä korollista velkaa, jonka maksaminen yrityksen kassavaroista onnistu välittömästi. Jos yrityksen maksukyky on kunnossa, on nettovelkaantumisaste matala. Korkea nettovelkaantumisaste taas tarkoittaa sitä, että yrityksellä olisi ongelmia selviytyä veloistaan, jos ne pitäisi maksaa...
Maksuvalmiussuhde eli quick ratio - tietopaketti ja ohjeet laskemiseen Maksuvalmiussuhde eli quick ratio - tietopaketti ja ohjeet laskemiseen

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde - ohjeet laskemiseen

Maksuvalmiussuhteesta käytetään usein englanninkielistä nimeä ”quick ratio”. Kansankielellä se on myös saanut nimen happotesti, joka kuvastaa hyvin tämän mittarin merkitystä. Maksuvalmiussuhde-tunnusluku nimittäin kertoo, millaiset mahdollisuudet yrityksellä on hoitaa lyhytaikaiset velkansa käyttämällä pelkästään omaa rahoitusomaisuuttaan.
Yritysrahoitus pienyrityksille Yritysrahoitus pienyrityksille

Yritysrahoitus apuna yrityksen eri vaiheissa

Kehitä yritystoimintaasi ja kasva yritysrahoituksen avulla! Yrityslaina -palvelusta jokainen suomalainen yritys löytää sopivan yritysrahoitus­mallin. Jos yrityksesi näkymät ovat hyvät ja haluat optimoida kasvusi, on yritysrahoitus yksi parhaista tavoista tehdä juuri niin. Kilpailuta yritysrahoituksesi meidän kauttamme ja katso, mikä rahoitusvaihtoehto sopii sinulle parhaiten.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Hakemus ei sido sinua mihinkään. Kilpailutamme yrityksellesi parhaat yrityslainatarjoukset, joihin voit rauhassa tutustua.