Skip to main content

Mikä on käyttökate (EBITDA)?

Mikä on käyttökate (EBITDA)?

Käyttökate tunnetaan englanniksi lyhenteellä EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization). Se kuuluu niihin talousalan tunnuslukuihin, joilla mitataan yrityksen kannattavuutta.

Käyttökate osoittaa, minkälainen taloudellinen tulos yrityksellä on sen jälkeen, kun siitä on poistettu operatiiviset kulut. Kuten englanninkielisestä nimestä voi päätellä, mitään muita kuluja, kuten veroja tai rahoituskuluja ei tästä lukemasta siis poisteta.

Kyseessä on yksi niistä tunnusluvuista, joihin sijoittajat kiinnittävät erityisesti huomiota etsiessään kiinnostavia yrityksiä rahoitettavakseen. Sama koskee myös yritysrahoitusta, jonka ehtoihin käyttökate voi vaikuttaa hyvinkin voimakkaasti.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Mitä käyttökate tarkoittaa?

Käyttökate on yksinkertaisesti ilmoitettuna se rahamäärä, joka yrityksen liikevaihdosta jää jäljelle sen jälkeen, kun kaikki myyntiin liittyvät kustannukset on vähennetty. Kyseessä on pitkälti se summa, joka yrityksen kassasta löytyy, kun tuotteet on myyty, mukaan lukien poistot ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumiset.

Käyttökatteen tavoitteena on vertailla yrityksiä toisiinsa pelkästään liiketoiminnan kannattavuuden kantilta. Toisin sanoen käyttökatteeseen ei sisälly sellaisia kuluja, jotka liittyvät liiketoiminnan kasvattamiseen tai ylläpitämiseen.

Miten käyttökate ja käyttökateprosentti lasketaan?

Käyttökatteen laskeminen tapahtuu kaavalla, joka ilmoitetaan näin:

Käyttökate = Liiketulos + poistot + arvonalentumiset

Liiketuloksella tarkoitetaan liikevaihdon ja liiketoiminnan tuottojen summaa, josta on vähennetty toimintaan liittyvät kulut sekä poistot ja arvonalentumiset.

Kun käyttökate on saatu selville, voidaan laske myös käyttökateprosentti näin:

Käyttökateprosentti = Käyttökate / Liikevaihto x 100

Miten käyttökatetta ja käyttökateprosenttia tulkitaan?

Toisin kuin monilla muilla yritysmaailman tunnusluvuilla, käyttökatteella ei ole varsinaista selkeää tulkintakaavaa. Ei siis voida todeta yleispätevästi, että tietty käyttökateprosentti tarkoittaisi suoraan sitä, että yrityksen käyttökate on riittävällä tasolla.

Olisi silti väärin sanoa, ettei käyttökate voi antaa arvokasta tietoa yrityksen toiminnan kannattavuudesta. Jos otetaan huomioon esimerkiksi yrityksen rahoituskulut ja voitonjakotavoite, voidaan käyttökatteen avulla saada parempi kuva yrityksen tilasta.

Alta voit katsoa muutamia niistä ohjearvoista, joita käyttökatteelle on eri toimialoilla annettu:

  • Kaupan ala: 2 - 10 %
  • Palveluala: 5 - 15 %
  • Teollisuusala: 10 - 25 %

Kuten listasta voi päätellä, kaikkein tärkein muuttuja käyttökatteen tulkitsemisessa on yrityksen toimiala. Pätevä käyttökateprosentti vaihtelee suuresti alalta toiselle, ja erityisesti kaupan alalla voi tulla mainiosti toimeen, vaikka käyttökateprosentti olisi erittäin matala.

Käyttökate auttaa sijoittajaa rahoituskohteiden löytämisessä

Sijoittajat kiinnittävät huomiota moniin eri tunnuslukuihin rahoituskohteita etsiessään. Käyttökate on ehdottomasti yksi niistä. Monesti sijoittajat ovat erityisen kiinnostuneita siitä, millaisen vastineen yrityksen voi odottaa tuottavan niille rahoille, jotka siihen sijoitetaan. Tätä kutsutaan sijoitetun pääoman tuottoprosenttiksi, ja sen tärkeys sijoitustoiminnassa on helppo ymmärtää.

Käyttökate on myös kätevä työkalu silloin, kun tarjolla olisi useampia potentiaalisia sijoituskohteita samalta alalta. Tässä tapauksessa sijoittaja voi helposti vertailla yrityksiä toisiinsa käyttökatteen avulla tai verrata niitä koko toimialan keskiarvoiseen käyttökateprosenttiin.

Suora vertailu ei toki ole edes saman alan sisällä täysin yksiselitteistä. Jos esimerkiksi yksi rakennusalan yrityksistä vuokraa työkalunsa ja toinen ei, vaikuttaa se suoraan siihen, kuinka suuri käyttökate niillä on. Monesti sijoittajat kiertävät tämän ongelman lisäämällä käyttökatteeseen vuokrat erikseen, jotta niiden vaikutus saadaan nollattua.

Käyttökate ei sovellu velkaantuneen yrityksen arviointiin

Koska käyttökate mittaa yrityksen ydinliiketoiminnan kykyä tuottaa rahallista arvoa, ei se välttämättä ole pätevä mittari kaikissa tilanteissa. Niistä selkein on tapaus on velkaantuneen yrityksen käyttökate.

Velkaantuneen yrityksen kohdalla vahvakaan käyttökate ei välttämättä anna kovin hyödyllistä tietoa, koska siihen eivät sisälly esimerkiksi rahoituskulut lainkaan. Sama koskee käyttöpääomaa, johon kuuluvat muun muassa yrityksen perimät saatavat.

Velkaantuneen yrityksen tilannetta on helpompi tarkastella käyttöpääoman sijaan muilla mittareilla, jotka ottavat huomioon yllä mainitut tulot ja menot. Esimerkiksi operatiivisen kassavirran tarkasteleminen on yksi tapa saada selville, kuinka hyvin yritys velkataakkaansa hoitaa.

Käyttökate ja yrityslaina

Sijoittajien ohella myös lainanantajat ovat aina kiinnostuneita siitä, millainen käyttökate lainaa hakevalla yrityksellä on. Niillä on yleensä kokemusta monella eri toimialalla toimivista yrityksistä, joten ne osaavat ottaa tämän huomioon ja analysoida yrityksen menestysmahdollisuuksia käyttökateprosenttia hyödyntämällä.

Yrityslainan hakijan kannalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vahvemman käyttökatteen avulla voi saada lainalleen paremmat ehdot. Yritykselle voidaan myöntää kerralla suurempia lainoja, joilla on matalampi korko ja pidempi maksuaika. Näin yrityksen ei tarvitse välttämättä antaa reaalivakuuksia lainkaan, vaan se voi saada lainan hyvillä ehdoilla ilman vakuuksia.

Toisaalta heikkokaan käyttökate ei tarkoita sitä, etteikö yrityslainaa voisi saada. Yrityslaina-palvelun avulla voi nopeasti löytää yrityslainan riippumatta siitä, miltä yrityksen toimintaa mittaavat tunnusluvut näyttävät. Jos yrityksen ja sen omistajan luottotiedot vain ovat kunnossa, löytyy yritykselle taatusti jonkinlainen lainaratkaisu. Ehdot ovat tässä tapauksessa tiukemmat, mutta lainarahaa on silti saatavilla nopeasti ja vaivattomasti.

Käyttökate (EBITDA) - tietopaketti ja ohjeet sen laskemiseen

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Hakemus ei sido sinua mihinkään. Kilpailutamme yrityksellesi parhaat yrityslainatarjoukset, joihin voit rauhassa tutustua.