Skip to main content

Käyttöpääoma yrityksen toiminnassa

Käyttöpääoma yrityksen toiminnassa

Käyttöpääoman merkitystä ei kannata vähätellä yritystoiminnassa. Kyseessä on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, joka mittaa sitä rahasummaa, joka yrityksellä on käytettävissään juoksevien kulujen hoitamiseksi. Toisin sanoen käyttöpääomalla pitäisi rahoittaa yrityksen toimintaa ja kattaa kaikki siihen liittyvät menot, ennen kuin toiminnasta saatavat tulot ovat saapuneet yrityksen käytettäväksi.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Kun yrityksellä on jo useita vuosia toimintahistoriaa, on käyttöpääomakin yleensä siirtynyt enemmän omavaraiseksi. Erityisesti aloittelevien yritysten on kuitenkin hankala kattaa kulujaan vain omalla pääomalla. Tästä syystä monet niistä rahoittavat toimintaansa esimerkiksi pienellä yrityslainalla tai joustavalla yritysluotolla, jonka avulla rahaa voi lainata lyhytaikaisesti tarpeen mukaan.

Mitä yrityksen käyttöpääoma tarkoittaa?

Jotta yritystoimintaa voisi harrastaa, on yrityksellä oltava käyttöpääomaa. Näiden varojen avulla yritys voi pyörittää päivittäistä toimintaansa ja ylipäätään pystyä toimimaan ilman, että kassan pohja tulee näkyviin.

Käyttöpääomaa kuluttavat monet eri tekijät. Suurin osa siitä menee vaihto-omaisuuteen ja sitä koskeviin kuluihin, kuten tuotteiden valmistamiseen. Yleisesti käyttöpääomaa verottavat:

  • Raaka-aineiden hankkiminen
  • Myymättömät tuotteet
  • Asiakkailta vielä saamattomat maksut

Käyttöpääoma mittaa erinomaisesti sitä, mikä yrityksen operatiivinen tehokkuus loppujen lopuksi on. Kaikkiin käyttöpääomaa verottaviin asioihin yrityksen on sinänsä hankala vaikuttaa, mutta käyttöpääoman laadukkaampi optimointi on silti mahdollista.

Miten käyttöpääoman optimointi onnistuu?

Käyttöpääoman optimointi tapahtuu tarkastelemalla yrityksen päivittäistä toimintaa ja tekemällä siihen hallittuja muutoksia. Muutosten tarkoituksena on tehostaa yrityksen toiminnan perusteita ja ottaa kaikki mahdollinen hyöty irti siitä käyttöpääomasta, joka yrityksellä on käytettävissään. Myös käyttöpääoman vähentäminen on mahdollista yritystoimintaa tehostamalla.

Yksi tärkeimmistä tavoista optimoida käyttöpääomaa on keskittyä kassavirran nopeuttamiseen ja ennalta-arvattavuuteen. Mitä nopeammin vaihto-omaisuus saadaan muutettua kassavirraksi, sitä paremmin yritys voi toimia pienemmälläkin käyttöpääomalla. Käytännön muutokset ovat aina yrityskohtaisia, mutta esimerkiksi uusien työtapojen kehittäminen voi olla lääke, joka tepsii liian hitaaseen kassavirtaan.

Yleisellä tasolla käyttöpääoman optimointia kannattaa silti aina tarkastella mahdollisimman laaja-alaisesti. Ota huomioon yrityksesi toimiala ja sen tarjoamat haasteet. Hio kuntoon kaikki ne särmät, jotka hidastavat yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Pienillä muutoksilla voi olla yhteenlaskettuna erittäin suuri positiivinen vaikutus yrityksen käyttörahoituksen tarpeeseen.

Miten käyttöpääoman voi laskea?

Kuten muillekin yritystoiminnan tunnusluvuille, myös käyttöpääomalle on olemassa omaa kaavansa, jolla sen voi laskea. Tämä kaava ei ole täysin kiveen hakattu, mutta yleisesti ottaen käyttöpääoman laskeminen tapahtuu näin:

Käyttöpääoma = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset - ostovelat - sisäiset ostovelat - saadut ennakot

Lisäksi käyttöpääomaprosentti voidaan laskea näin:

Käyttöpääoma-% = 100 x käyttöpääoma / 12kk liikevaihto

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että on yleensä parempi olla vähemmän kuin enemmän tarvetta käyttöpääomalle. Jos käyttöpääoma on negatiivinen, niin tilanne on yrityksen kannalta ihanteellinen. Se on kuitenkin mahdollista lähinnä silloin, jos yritykselle maksetaan tuotteista merkittäviä ennakoita.

Mitä merkitystä käyttöpääomalla on?

Käyttöpääoman merkitystä ei pidä vähätellä. Sen merkitys voi kuitenkin vaihdella sen mukaan, millaisessa tilanteessa yritys on. Yrityksen alkukuukausien aikana sitä tarvitaan verrattain enemmän kuin myöhemmin. Esimerkiksi varaston täyttäminen ja markkinointi ovat sellaisia menoeriä, joita voidaan hyvin pienentää jatkossa, kun yritys on raivannut itselleen tukevamman aseman omalla toimialallaan.

Tärkeää on sekin, että yritys ei ajaudu maksuvaikeuksiin liian pienen käyttöpääoman vuoksi. Jos yrityksen käyttöpääoma ei riitä laskujen maksamiseen ajoissa, koituu maksamattomista laskuista uusia menoeriä. Tämä on ikävä kierre, jonka välttäminen on elintärkeää. Viivästyneet laskut voivat johtaa myös yrityksen luottokelpoisuuden laskemiseen, mikä vaikuttaa yritystoimintaan negativiisesti.

Millainen on yrityksen käyttöpääoman tarve?

Paljonko käyttöpääomaa sitten tulisi olla, jotta ongelmilta vältytään? Monen asiantuntija-arvion mukaan käyttöpääomapuskuria pitäisi löytyä vähintään 2–3 kuukauden ajalle. Näin yritys voi hoitaa menoeränsä moitteettomasti jopa silloin, kun tulopuoli on kausivaihtelun vuoksi heikommalla tolalla.

Kyseessä on kuitenkin hyvin yrityskohtainen asia. Jokaisen yrittäjän tulisikin tehdä mahdollisimman tarkka liiketoimintasuunnitelma, jossa arvioidaan käyttöpääoman tarve. On suositeltavaa tehdä useita eri arvioita perustuen muun muassa erilaisiin asiakasmääriin ja tuotevalmistuksen raaka-ainetarpeisiin. Jopa uusi yritys ilman asiakkaita tarvitsee käyttöpääomaa, joten on hyvä tietää sen määrä myös siinä vaiheessa, kun yritys ei tuota vielä mitään.

Käyttöpääomalaskelmien tekeminen on jatkuva prosessi, ei vain kertaluontoinen arvio. Seuraa yrityksesi käyttöpääomaa jatkuvasti tarkalla silmällä ja tee vaadittavat muutokset ajoissa, jotta voit optimoida käyttöpääomasi mahdollisimman hyvin.

Ulkopuolinen rahoitus käyttöpääoman apuna

Ulkopuolinen rahoitus on oiva apukeino, jolla voi tukea käyttöpääomaansa. Tällä rahoituksella tarkoitetaan tavallisesti yrityslainaa tai yritysluottoa. Osa yrityksistä käyttää yritysrahoitusta jatkuvasti ja kasvattaa sen avulla käyttöpääomansa määrää. Tämä on niille kannattavaa, koska suurempi käyttöpääoma mahdollistaa laajemman liiketoiminnan ja tuo sitä kautta suurempia tuloja.

Pitkäaikaisen rahoituksen ohella yrityslainat soveltuvat erinomaisesti myös lyhytaikaiseen tai akuuttiin rahantarpeeseen. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa yritykselle tarjoutuu loistava tilaisuus uuden projektin aloittamiseen. Projektin vastaanottaminen vaatisi kuitenkin huomattavasti enemmän käyttöpääomaa. Tässä tapauksessa yrityslainan korkokulut tulevat helposti katetuksi, jos lainarahoituksen avulla voi aloittaa projektin, johon yrityksen käyttöpääoma ei muuten riittäisi.

Myös yllättävät menoerät on kätevä kuitata yritysrahoitusta käyttäen. Niihin soveltuu erityisen hyvin yritysluotto, joka on kaikista rahoitusmalleista joustavin. Jos esimerkiksi yrityksen toiminnalle elintärkeä laitteisto sanoo sopimuksensa irti ilman ennakkovaroitusta, voi yritysluotolla hoitaa siitä koituvat lisäkulut hetkessä kuntoon. Näin yritystoiminta ei keskeydy turhaan vaan sen vuoksi, että käyttöpääomaa tilanteen korjaamiseksi ei ole.

Tee yrityslainahakemus nopeasti netissä

Jos sinulla on haasteita tarpeeksi suuren käyttöpääoman ylläpitämisessä, on yrityslainan hakeminen harkitsemisen arvoinen vaihtoehto . Se onnistuu nopeasti suoraan netissä, kun otat avuksesi Yrityslaina-palvelun.

Ilmaisen lainahakemuksen tekeminen ei sido yritystä mihinkään, ja sen täyttämällä voit kilpailuttaa kaikki luotettavat rahoitusvaihtoehdot kuluttomasti. Saat lainavaihtoehdot sähköpostiisi jo saman päivän aikana. Jos joukosta löytyy omalle yrityksellesi sopiva rahoitusratkaisu, voit kasvattaa käyttöpääomaasi parhaimmillaan jopa alle 24 tunnissa.

Käyttöpääoma yritystoiminnassa

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Hakemus ei sido sinua mihinkään. Kilpailutamme yrityksellesi parhaat yrityslainatarjoukset, joihin voit rauhassa tutustua.